Resultados da pesquisa

 • '''[[Takashi Tezuka]]''' | '''[[Takashi Iizuka]]''' |
  5 kB (811 palavras) - 00h37min de 22 de agosto de 2020
 • ...e Kobayashi]] • [[Suzuka Takagi]] • [[Taiji Susuki]] • [[Takashi (O Grito)|Takashi]] • [[Takeo Saeki]] • [[Tamao]] • [[Tatasuya Suzuki]] • [[Tetsuya]] ...House]] • [[Sam Raimi]] • [[Sarah Michelle Gellar]] • [[Takako Fuji]] • [[Takashi Shimizu]] • [[Tales from the Grudge]] • [[The Grudge 1.5]]
  5 kB (505 palavras) - 04h14min de 10 de janeiro de 2021
 • ...omunidade gamística formada por [[Yuji Naka]], [[Naoto Oshima]], [[Takashi Iizuka]], Haruki Nakayama, Kyoichi Mori, Koichiro Sugie, Takayuki Sugisaki, Naohar ...uerendo mudar o nome da comunidade de ''Sonic Team'' para ''NiGHTS Team'', Takashi resolveu mandar aquela [[Chuck Norris|mitada]] lançando [[Sonic Adventure]
  10 kB (1 728 palavras) - 10h57min de 24 de novembro de 2020
 • | diretor = Takashi <s>Sensei</s> Iizuka
  7 kB (1 191 palavras) - 02h18min de 6 de novembro de 2020
 • ...">[[Sega]] • [[Sonic Team]] • [[Yuji Naka]] • [[Naoto Oshima]] • [[Takashi Iizuka]] • [[Naofumi Hataya]] • [[Christian Whitehead]] • [[Ian Flynn]] •
  21 kB (2 526 palavras) - 10h50min de 18 de abril de 2021
 • ...sse ele e o Ray de volta em um novo jogo do azulão. Prezando pela sua vida Iizuka mandou essa peteca pro Christian resolver, e este como solução criou essa
  26 kB (4 464 palavras) - 15h19min de 13 de março de 2021
 • *Graças a esse jogo, [[Takashi Iizuka]] passou a sofrer [[bullying]] dos [[Shigeru Miyamoto|funcionários de outr
  21 kB (3 558 palavras) - 02h04min de 26 de abril de 2021
 • ...">[[Sega]] • [[Sonic Team]] • [[Yuji Naka]] • [[Naoto Oshima]] • [[Takashi Iizuka]] • [[Naofumi Hataya]] • [[Christian Whitehead]] • [[Ian Flynn]] •
  43 kB (5 498 palavras) - 10h25min de 29 de abril de 2021
 • ...Sonic the Hedgehog: O Filme''. Ele, junto com seu maldito parceiro Takashi Iizuka, está atualmente tentando destruir a carreira de Sonic colocando seus jogo
  39 kB (6 841 palavras) - 23h46min de 18 de dezembro de 2020