Máscara
Desmascarando os tipos de máscaras, temos: